ROMMELMARKT LEEK - vrijdag ? en zaterdag ? september 2021

Aanmelden goede doelen

De opbrengst van de rommelmarkt wordt besteed aan lokale, regionale, landelijke  en internationale goede doelen. Indien u een goed doel wilt aanmelden dan verzoeken wij u om vooraf onderstaande richtlijnen aandachtig door te nemen en hier rekening mee te houden. De rommelmarkt van 2019 is inmiddels geweest. Helaas gaat de rommelmarkt in 2020 niet door. U kunt wel alvast een goed doel voor 2021 aanmelden.

U kunt een goed doel aanmelden door een e-mail te sturen naar:
info@rommelmarkt-leek.nl.

t.a.v. Peter Wolters, secretaris van de rommelmarktcommissie. 

RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE GOEDE DOELEN VOOR DE ROMMELMARKT VAN “DE HOEKSTEEN”

  • De rommelmarktcommissie beslist welke van de aangemelde projecten een donatie ontvangen.
  • Projecten die in strijd zijn met de uitgangspunten van de PGLO komen niet voor een donatie in aanmerking.
  • De aanvrager moet een rechtspersoon – zoals een vereniging of stichting – zijn, met uitzondering van de aanvragen voor projecten die vallen onder een taakgroep van de PGLO. Individuele (natuurlijke) personen komen niet voor een donatie in aanmerking.
  • Het moet gaan om projecten die zich richten op maatschappelijke nood of de zwakkeren in de samenleving. Daarnaast komen projecten met een lokaal cultureel karakter in aanmerking. Projecten op het terrein van sport komen niet in aanmerking.
  • Bij donaties aan projecten met een lokaal cultureel karakter, moet het gaan om projecten binnen het werkgebied van de PGLO.
  • De donatie moet besteed worden aan een concreet omschreven project.
  • Er moet een begroting met dekkingsplan worden overgelegd betreffende het project.
  • De donatie moet binnen een jaar worden besteed.
  • Er moet (op aanvraag) verantwoording worden afgelegd over de besteding van de donatie.
  • Aanmelden van projecten voor de rommelmarkt van 2019 kan tot uiterlijk 1 juni 2019. Voor de presentatie op onze website verzoeken wij u zo mogelijk een korte powerpointpresentatie mee te zenden.