Rommelmarkt Leek vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2022

Resultaten

Resultaten 2021

Alle goed verkoopbare goederen die het afgelopen jaar zijn ingezameld werden in de rommelmarkt-winkel te koop aangeboden. Van mei tot en half september was de winkel open De belangstelling was enorm en er werd veel en goed verkocht.

En uiteraard onze puddingbroodjes en berlinerbollenactie in september was zeer geslaagd. Meer dan 1100 stuks werden er verkocht.

Dankzij de fantastische inzet van de vele vrijwilligers is het winkelproject en de puddingbroodjesactie zeer succesvol geweest

De netto opbrengst in 2021 was maar liefst € 12.000.00

Dit bedrag werd verdeeld onder de volgende goede doelen:

De World Servants.

Het bedrag wordt besteed aan het financieren van werkvakanties voor jongeren die in ontwikkelingslanden meehelpen aan de bouw van bijvoorbeeld een school of kliniek, en het financieren van deze bouwprojecten.

Stichting Hoogvliegers.

Vliegen met zieke en gehandicapte kinderen van 6 t/m 17 jaar. Uit het gebied Drachten, Groningen en Leeuwarden.

Klassiek Leek.

Het gaat om optredens in tehuizen en zorgcentra.

PXE Oogziekte.

Dit is een zeldzame ziekte die ongeveer 500 personen in Nederland treft. Het is een erfelijke ziekte waarbij verkalkingen ontstaan in diverse bindweefsels. Het bedrag is bestemd voor onderzoek e.d.

Eye Care Foundation.

Voor het realiseren van oogkampen in Nepal, Laos, Vietnam en Cambodja om oogpatiënten hun enige kans om weer te zien te geven.

Zendeling rosse buurt Annemiek Roering.

Werkt als zendelinge bij jeugd met een opdracht in de rosse buurt van Amsterdam.

PKN kerk.

Afbeeldingen