ROMMELMARKT LEEK - 13/14 SEPTEMBER 2019

Resultaten

Resultaten 2018

Alle goed verkoopbare goederen die het afgelopen jaar zijn ingezameld werden op de rommelmarkt te koop aangeboden. Op de vrijdag en de zaterdag van de rommelmarkt was het goed weer en gezellig. De markt werd om 14.00 uur door de marktmeester geopend en meteen haastten de vele enthousiaste bezoekers zich over het terrein op weg naar de mooiste koopjes. De belangstelling was enorm en er werd veel en goed verkocht.

Vele bezoekers hebben op het terras genoten van het mooie weer en al het lekkere eten en drinken. Dankzij de fantastische inzet van de vele vrijwilligers, de goede opkomst van bezoekers en de prima rommelmarktopbrengst kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde rommelmarkt.

De netto opbrengst in 2018 was maar liefst € 19.000,00.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de volgende goede doelen:

De Stichting Ambiance Noord-Nederland (Wensambulance).

SANN vervult de laatste wensen van mensen die terminaal ziek zijn.

Ko-Bus te Assen.

Ko-Bus heeft huizen rond Assen waar kinderen en jongeren met een beperking verblijven met het doel hen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Het gaat het om de aanschaf van buitenspeelgoed.

Stichting Vrienden van Rwanda.

De stichting heeft een vakschool en een kleuterschool in het dorpje Kiranda. Voor een timmerwerkplaats wordt gevraagd om een bijdrage voor de aanschaf van elektrisch gereedschap, Voor het naaiatelier om een bijdrage voor de aanschaf van elektrische naaimachines. Verder wil men een beamer, speelgoed en Engelse leesboekjes aanschaffen, en onderhoud plegen aan de gebouwen.

De Voedselbank Noordenveld-Leek.

De Voedselbank helpt mensen met financiële problemen en een minimaal budget twee keer per maand met een voedselpakket voor hun levensonderhoud.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.

Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan schoolreisjes, lidmaatschap van een sportclub of het volgen van muziek- of dansles.

PKN kerk.

 

 

Afbeeldingen