ROMMELMARKT LEEK - 14/15 SEPTEMBER 2018

Resultaten

Resultaten 2017

Alle goed verkoopbare goederen die het afgelopen jaar zijn ingezameld werden op de rommelmarkt te koop aangeboden. Op de vrijdag en de zaterdag van de rommelmarkt viel het weer ondanks de voorspellingen mee: Op een buitje na op vrijdag bleef het tijdens de rommelmarkt droog. De markt werd om 15.00 uur door Ernst van Gulliik (nieuwe predikant) geopend en meteen haastten de vele enthousiaste bezoekers zich over het terrein op weg naar de mooiste koopjes. De belangstelling was enorm en er werd veel en goed verkocht.

Vele bezoekers hebben op het terras genoten van het mooie weer en al het lekkere eten en drinken. Dankzij de fantastische inzet van de vele vrijwilligers, de goede opkomst van bezoekers en de prima rommelmarktopbrengst kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde rommelmarkt.

De netto opbrengst in 2016 was maar liefst € 17.500!

Dit bedrag wordt verdeeld onder de volgende goede doelen:

Stichting Suridocs.

De bijdrage wordt ingezet voor het verschepen van een tweedehands ambulance naar Suriname. Deze ambulance wordt ingezet voor de verbetering van acute ambulancezorg in het district Wanica. Door het vestigen van een ambulancepost in dit district wordt snellere zorg in delen van het binnenland mogelijk.

Stichting Noodfonds Westerkwartier.

Deze stichting verleent financiële steun aan niet-kerkleden in acute financiële nood of met een tijdelijk financieel probleem.

Wereldwinkel Leek.

De bijdrage wordt gebruikt voor het vervangen van een toonbank en het financieren van activiteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Stichting Klassiek Leek.

Stichting Klassiek Leek zet zich in om op professionele wijze kwalitatief hoogwaardige concerten op het gebied van klassieke muziek te verzorgen in instellingen die vallen binnen de sector gezondheidszorginstellingen. De bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van een klassiek concert voor een zorginstelling binnen het werkgebied van de PGLO.

St. Maarten.

Bijdrage aan giro 555 voor de ramp die heeft plaatsgevonden op St. Maarten betreffende orkaan Irma die het eiland grotendeels heeft verwoest.

Voor meer informatie zie de pagina ‘waar we het voor doen’ op deze website.

 

Afbeeldingen