ROMMELMARKT LEEK - 14/15 SEPTEMBER 2018

Waar we het voor doen

Waar we het voor doen!

De Rommelmarkt heeft o.a. als doelstelling geld in te zamelen voor goede doelen. Elk jaar worden goede doelen gezocht. De doelen zijn charitatieve instellingen die het vaak alleen van giften en donaties moeten hebben. De volgende goede doelen zijn in 2017 uitgekozen voor een bijdrage van de opbrengst:

 

Stichting Suridocs.

De bijdrage wordt ingezet voor het verschepen van een tweedehands ambulance naar Suriname. Deze ambulance wordt ingezet voor de verbetering van acute ambulancezorg in het district Wanica. Door het vestigen van een ambulancepost in dit district wordt snellere zorg in delen van het binnenland mogelijk.

Stichting Noodfonds Westerkwartier.

Deze stichting verleent financiële steun aan niet-kerkleden in acute financiële nood of met een tijdelijk financieel probleem.

Wereldwinkel Leek.

De bijdrage wordt gebruikt voor het vervangen van een toonbank en het financieren van activiteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Stichting Klassiek Leek.

Stichting Klassiek Leek zet zich in om op professionele wijze kwalitatief hoogwaardige concerten op het gebied van klassieke muziek te verzorgen in instellingen die vallen binnen de sector gezondheidszorginstellingen. De bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van een klassiek concert voor een zorginstelling binnen het werkgebied van de PGLO.

St. Maarten.

Bijdrage aan giro 555 voor de ramp die heeft plaatsgevonden op St. Maarten betreffende orkaan Irma die het eiland grotendeels heeft verwoest.