ROMMELMARKT LEEK - 13/14 SEPTEMBER 2019

Waar we het voor doen

Waar we het voor doen!

De Rommelmarkt heeft o.a. als doelstelling geld in te zamelen voor goede doelen. Elk jaar worden goede doelen gezocht. De doelen zijn charitatieve instellingen die het vaak alleen van giften en donaties moeten hebben. De volgende goede doelen zijn in 2018 uitgekozen voor een bijdrage van de opbrengst:

 

De Stichting Ambiance Noord-Nederland (Wensambulance).

SANN vervult de laatste wensen van mensen die terminaal ziek zijn.

Ko-Bus te Assen.

Ko-Bus heeft huizen rond Assen waar kinderen en jongeren met een beperking verblijven met het doel hen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Het gaat het om de aanschaf van buitenspeelgoed.

Stichting Vrienden van Rwanda.

De stichting heeft een vakschool en een kleuterschool in het dorpje Kiranda. Voor een timmerwerkplaats wordt gevraagd om een bijdrage voor de aanschaf van elektrisch gereedschap, Voor het naaiatelier om een bijdrage voor de aanschaf van elektrische naaimachines. Verder wil men een beamer, speelgoed en Engelse leesboekjes aanschaffen, en onderhoud plegen aan de gebouwen.

De Voedselbank Noordenveld-Leek.

De Voedselbank helpt mensen met financiële problemen en een minimaal budget twee keer per maand met een voedselpakket voor hun levensonderhoud.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.

Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan schoolreisjes, lidmaatschap van een sportclub of het volgen van muziek- of dansles.